Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."
ur Doktor Glas


En av de största motivatorerna i yrkeslivet är (nej, det är inte lönen) att bli sedd och bekräftad för det vi gör i vårt arbete. Feedback är det viktigaste verktyget för att se en medarbetare eller kollega, men det är också ett kraftfullt verktyg för att bli medveten om vem man är, hur man påverkar andra och vad man kan förändra och utveckla.

 

Det finns en gigantisk utvecklingspotential för att skapa lärande och sammanhang där medarbetare känner sig sedda och bekräftade. Om ni aktivt tränar ledning och medarbetare i att be om och ge feedback, kommer ni att utveckla en bra feedback kultur och stärka relationerna.

I denna heldagsutbildning får du konkreta verktyg och tips för hur du ger och tar emot feedback, samt hur du kan sätta gränser genom feedback. Likaså lär du dig hur du, dina medarbetare och kollegor kan utvecklas, förbättra arbetssätt, attityder och samarbete genom feedback. Du lär dig använda feedback i utvecklings- och målstyrningssamtal, samt att bygga en bra feedbackkultur i din organisation.


Feedback & feedbackkultur  –  Anmälan till utbildningen den 23 nov 2017!

Utbildningsinnehåll och tider i PDF

En god feedback kultur
skapar goda relationer

som ledar till utveckling

Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!