Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Att bli ledare/chef är ett helt nytt jobb, oavsett vilken expertis du besitter inom ditt fackområde. För att hantera rollen som ledare och utvecklas behöver du en grundläggande förståelse för ledarskapet och verktygslåda. Då är dina möjligheter att lyckas och att trivas i rollen så mycket större!”


Utbildningen på två dagar innehåller konkreta verktyg och tips för hur du kan ta dig an din nya ledarroll, oavsett om du är chef, teamledare, arbetsledare, projektledare eller annan form av ledarroll. Du får lära dig grunderna i kommunikation och hur du leder olika personlighetstyper. Du får också grundläggande kunskaper i ett coachande förhållningssätt, konflikthantering, feedback, delegering och hur du arbetar med motivation. Likaså får du insikt i ledarskapet uppgift och hur du kan utveckla såväl ditt ledarskap som gruppen du leder. Utbildningsdagarna består av korta teoripass varvat med praktiska övningar som kopplas direkt till arbete. Du får arbeta konkret med egna exempel från din vardag.

 

Syrsa genomför utbildningen för Kommunförbundet Skåne och därigenom kan vi erbjuda dig ett mycket förmånligt pris. Utbildningen är generell och riktiar sig till de som är nya i sin ledarroll såväl inom kommunala som privata sektorn. Nästa start för nästa start kontakta Syrsa nedan.

 


Ny som chef –  jag är intresserad av utbildningen Ny som ledare!

Utbildningsinnehåll och pris - PDF

Att vara ledare/chef är ett helt nytt jobb - skaffa dig en verktygslåda för jobbet!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!