Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Feedback ökar medarbetarens/kollegans medvetenhet, feedforward hjälper dem att ta ansvar och handla”


Att bli medveten om sina beteenden, hur dessa upplevs och påverkar andra, kräver både mod och vilja. Ofta hamnar medarbetaren eller kollegan som får feedback i försvarsposition, vilket leder till frustration för båda parter.

 

Att kunna ge feedback på ett professionellt sätt skapar närhet och förtroende till medarbetaren eller kollegan. Försvarsmurarna rivs, vilket öppnar upp för feedforward där medarbetaren eller kollegan tar eget ansvar för förändringar och förbättringar genom tydliga handlingsplaner.

 

Då sker ett lärande och en utveckling som skapar både glädje och motivation.

 

Från feedback till feedforward – Jag vill veta mer!

Feedback och feedforward - skapar medvetenhet och motiverar till handling!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!