Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Ett företag utan tydliga värderingar är som ett skepp utan navigeringsutrustning”


Ett företags värderingar ligger till grund för de attityder som medarbetare, ledning, styrelse och ägare har. Dessa attityder styr sedan våra beteenden gentemot varandra, kunder och övriga intressenter.

 

Värderingar bör enkelt uttryckas i ett fåtal värdeord som accepteras och förstås av såväl styrelsen, ledningen, medarbetarna som företagets övriga intressenter. Med värdeorden som grund diskuterar ledare och medarbetare attityder och beteenden i vardagen som väl speglar värderingarna. Värdeorden utgör sedan en slags fyrbojar som alla kan navigera efter och ett ankare att hålla sig till när det "stormar".

 

Företag med tydliga värderingar och med ett ledarskap kopplat till detta odlar en bra företagskultur som leder till framgång. Syrsa kan hjälpa dig att arbeta fram tydliga värderingar i organisationen och att implementera beteenden och spelregler kopplade till dessa.

 

Från värderingar till beteende – Jag vill veta mer!

Värderingar fungerar som fyrbojar - innanför dessa bör alla (för)hålla sig och de hjälper dig att navigera!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!