Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Sanningens ögonblick är när du möter kunden – oavsett i vilket sälj- eller servicejobb du har. Din skicklighet i att lyssna och styra samtalet samt din förmåga att övertyga avgör hur nöjd både du och din kund blir”


Rätt utfört så bör varje försäljning utmynna i en ”win-win” situation där både säljare, företaget och kunden känner sig nöjda. Då kommer kunden att prata gott om dig, företaget och produkten och kommer med stor sannolikhet att köpa av er igen.

 

Allt fler kunder, speciellt inom B2B, har allt mindre tid att träffa säljare. Därför är det viktigt att du som säljare tar ett ansvar för säljprocessen och säljsamtalet och därigenom respektera kundens tid. Du har givetvis en uppgift från det egna företaget att övertyga kunden om din produkt eller tjänst, men också ett ansvar att hjälpa kunden att se sina behov både nu och i framtiden. För det krävs ett intresse för kundens affärer, ett aktivt lyssnande och en förmåga att "måla upp" kundens möjligheter.

 

I konsumentledet tycks säljarbetet allt mer ersättas av medarbetare som plockar fram varor och tar betalt. Även en konsument behöver hjälp att hitta rätt och bli övertygad – att sälja till kunden är att lyssna och hjälpa kunden att ta rätt beslut – att sälja kan ses som god kundservice som leder till ökad försäljning!

 

Vill du bli bättre i mötet med kund? Syrsa hjälper dig!

Framgångsrika möten med kund – Jag vill veta mer!

"Sanningens ögonblick" -
lyssna, styra  och övertyga!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!