Göran Larsson
VD, Syrsa Competence Development AB

”Den största möjligheten för organisationer att förbättra resultatet är att frigöra chefernas och medarbetarnas fulla potential”

Syrsas värdegrund och arbetssätt har fokus på att hjälpa företag och organisationer att frigöra potential hos såväl medarbetare som chefer. Här finns oerhört mycket kraft att hämta som påverkar företagets resultat och konkurrenskraft.

 

Det är i de mellanmänskliga relationerna i ledningsgrupper, medarbetare emellan samt mellan chef och medarbetare som det finns potential att frigöra. Liksom i externa relationer med kunder, leverantörer och övriga intressenter. Ofta är det bristande kommunikation, otydligt ledarskap och avsaknad av feedback som hindrar medarbetarna att utvecklas och prestera på topp. Men det kan lika väl vara avsaknad av bra struktur, organisation eller tydliga spelregler som gör att relationer inte fungerar, som får oss att läcka energi och bli de-motiverade.

 

Genom att utbilda, coacha och ge feedback hjälper Syrsa er att utveckla ledarskapet, sälj- och kundservicen. Här på hemsidan kan ni få inspiration till hur ni frigör potential genom vår kompetens, våra koncept och på det sätt vi jobbar.

 

Låt Syrsa hjälpa er att utveckla potentialen hos era medarbetare och chefer.

 

Release Your Potential!

 

Göran Larsson

Ägare och VD

 
Seminarier
Både medarbetare och chefer
skriker efter konstruktiv feedback
- men hur gör man?
Läs mer »
Aktuellt

Syrsa hjälper Icopal Sverige att implementera värderingar

Syrsa har utbildat handledare som skall ansvara för implementering  i organisationen - start i höst med ledningsgruppen.

Läs mer »
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap

Med start i augusti 2014 kommer medarbetarna på Malmö Stadsteaters tekniska avdelning påbörja ett program för att utveckla ledarskapet.

Läs mer »
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!