Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”I dagens föränderliga värld där företag ständigt behöver utvecklas är tydliga mål, tydlig kommunikation och tydlig feedback av avgörande betydelse för medarbetarnas och företagets utveckling och framgång”


I de flesta organisationer finns det en stor potential hos såväl ledare som medarbetare som idag inte utnyttjas. För att kunna ta vara på potentialen hos varje individ gäller det att skapa medvetenhet, egen vilja och ansvar att förbättra, förändra och utveckla. Feedback är ett fantastiskt verktyg för att skapa detta.


Med en bra utvecklad feedback-kultur, som fokusera mer på framtida potential än på tidigare prestationer, får företaget ett kraftfullt verktyg som direkt kan kopplas till mål och resultat. Detta kan Syrsa hjälpa er!


Feedback kultur – Jag vill veta mer!

En god feedback kultur
skapar goda relationer

som ledar till utveckling

Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!