Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Chefens uppgift är enkel – att få jobbet utfört och att utveckla medarbetarna”

 
För att vara en bra ledare och utöva ett tydligt ledarskap bör du ha kunskap och förmåga i såväl de ”hårda" som i de ”mjuka” delarna. De hårda delarna handlar om själva chefskapet dvs. vad du gör, tex. verksamhetsstyrning, ekonomi, organisation, mm. De mjuka delarna brukar benämnas ledarskap och där fokus ligger på hur du gör, tex. kommunikation, motivation, coaching, mm.
 
Ju bättre du är att verka genom andra ju starkare och tydligare blir ditt ledarskap. Belöningen för detta blir självständigare och mer motiverade medarbetare. För din egen del blir det mer tid till planering, reflektion och ett rikare privatliv.
 
Genom Syrsas konsultnätverk kan vi erbjuda insatser inom de ”hårda”  såväl som de ”mjuka” delarna av ledarskapet. Företagsinterna program innehåller ofta båda delarna.
 
Syrsa har jobbat fram några "grundkoncept" som sedan kan skräddarsys för respektive uppdragsgivare. "Koncepten" hittar du under rubrikerna till vänster.
Ett tydligt ledarskap uppskattas av alla i en organisation.
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!