Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”I get by with a little help from my friends”


Det är inte bara andra konsulter, coacher, mm som Syrsa samarbetar med. Nedan finns företag som Syrsa samarbetar med för att få uppdragen och verksamheten att fungera bra. Likaså hjälper Syrsa andra utbildningsleverantörer i större uppdrag när så behövs.

 

Konferensbolaget – Bokar kostnadsfritt konferens- och utbildningslokaler, samt resor i anslutning till detta. Inom Sverige såväl som resten av världen. www.konferensbolaget.se

Garuda – Leverera och supporterar personprofiler och testverktyg som Syrsa använder i utbildning, coaching feedback eller assessment. www.garuda.se


greytogreen - greytogreen är ett kreativ företag i centrum av ett internationellt nätverk av coacher, konsulter och utbildningsföretag. De arbetar för att bygga en bro mellan personlig och organisatorisk utveckling som båda är nära sammankopplade. Det är medarbetarnas egen inre motivation och deras personliga beredskap för förändring som gör förändringen möjligt på den nivån i organisationen. Syrsa är certifierad och använder deras workshop greytogreen för att utveckla och frigöra potential hos våra kunder. www.greytogreen.eu


Finanskompetens - Arbetar med utbildning främst inom den finansiella sektorn med lång erfarenhet av licensieringsutbildningar och säljutbildningar för banker, försäkringsbolag, mfl. Göran Larsson från Syrsa genomför säljträning för bl.a. SEB, Nordea, Sparbanken Syd på uppdrag av Finanskompetens. www.finanskompetens.se

 

Ledarskaparna -  arbetar med med företags- och ledarutveckling för svenska såväl som internationella företag sedan 1991, med kontor i Göteborg och Stockholm. Göran Larsson på Syrsa genomför coaching av ledare för Posten sedan 2009 på uppdrag av Ledarskaparna. www.ledarskaparna.se

 

EFL Executive Foundation Lund -  är akademin mitt i näringslivet. Med rötterna i Ekonomihögskolan vid Lunds universitet och det sydsvenska näringslivet representerar EFL det bästa av två världar. EFL utvecklar såväl individer som företag inom ekonomi, ledarskap, marknadsföring, styrelsearbete och affärsmannaskap. Göran Larsson på Syrsa har fungerat som processledare för ett av EFLs mentorprogram för åtta av Skånes största internationella företag.

Det är skönt med vänner!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!