Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”De mest framgångsrika säljarna ligger oftast i topp på samtliga styrtal. De har flest kundbesök, hög kvalitet i mötet med kund och fokus på rätt kunder med hög potential”


Oftast är det endast mellan 10-20% av säljkåren som presterar på topp. Önskan är nog från både chefer och kollegor att alla vore som dem. Att tro att alla säljare skall vara på samma toppnivå är oftast inte realistiskt. Dock kan varje säljare med rätt förutsättningar och coaching höja sina prestationer betydligt både när det gäller kvantitet, kvalitet och fokus på rätt kunder.


Givetvis är du som försäljningschef en viktig faktor att få säljarna att utvecklas och växa. Kanske lägger du mest tid på de som inte presterar tillräckligt och du hinner inte med de som toppresterar. Du släcker du bränder, försummar framförhållning och strategiska frågor. Du kanske inte hinner du med dina egna kunder och ledningsgrupparbetet.


En coach som stöttar och utmanar säljarna med fokus på att öka var och ens förmåga att prestera lite mer kan få avgörande betydelse för säljresultatet – både på kort och lång sikt. Coachen jobbar såväl med individen som gruppen med fokus på såväl struktur i säljarbetet, kvaliteten i kundbesöken, säljprocessen, time-management och aktivitetsnivån. Du som säljchef är i allra högsta grad delaktig i processen, men kan samtidigt fokusera på andra viktiga frågeställningar och utmaningar.


Om varje individ kan få ut mer av sin ”dolda” potential kommer det att ge direkta effekter på säljresultatet. Detta kan Syrsa hjälpa dig med!


Säljcoaching –  Jag vill veta mer!

En säljcoach hjälper dina säljare att utveckla sin fulla potential!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!