Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Alla som arbetar med försäljning känner igen känslan.
Målet för Syrsa när vi jobbar med säljutveckling är att våra kunder skall uppleva känslan av "Yes!" oftare”

 

Traditionellt förknippar många sälj med förmågan att övertyga och vara skicklig i mötet med kund. Moderna företag som ser sig själva som starkt säljfokuserade vet att ett framgångsrikt säljarbete är väl synkroniserat med marknadsföringen och handlar lika mycket om bra strukturer, god planering och en tydlig målstyrning som att vara skicklig i kundmötet.

 

Syrsa jobbar med alla delarna och skräddarsyr det efter dina förutsättningar och målsättningar.

 

Till vänster finns de grundkoncept inom säljutveckling som Syrsa arbetar med.

Yes!

Känner du igen känslan?

Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!