Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Personlig coaching direkt på arbetet är effektivt och utvecklande, då det finns ett stort behov att nå omedelbara resultat”

 
Coaching kan hjälpa chefer och medarbetare att nå snabba resultat genom att observera, ge feedback och coacha direkt på arbetet. Coaching på arbetsplatsen utvecklar ledare och medarbetare direkt kopplat till deras arbetsuppgifter och miljö, utan att ta bort dem från sitt dagliga ansvar.
 
Syrsa har lång erfarenhet av att coacha direkt på arbetet. Tex. att följa chefer under hela arbetsdagar i målstyrningsmöten, ledningsgruppsmöten, utvecklingssamtal, mm. Likaså kan det vara i form av sambesök med säljare, att medlyssna och coacha kundservicepersonal eller butikssäljare.
 
Förändringar i arbetssätt och attityder sker snabbt och det blir tydligt mätbara resultat - ofta syns det också direkt på det ekonomiska resultatet.
 
Coachen följer dig direkt i det dagliga arbetet - effektivt, utvecklande och roligt!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!