Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

"Målet är att nå full effekt av insatserna
 i det dagliga arbetet"


Vår grundinställning är att vi vill arbeta med kunder som är beredda att gå "hela vägen" för att nå resultat i vardagen - dvs. att insatserna skall ge ett tydligt "return on investment". Naturligtvis behöver inte allt ske på en gång eller att Syrsa är involverat i allt. Korta insatser kan ibland vara rätt, men det kräver fullt engagemang av den egna organisationen och att ledningen är beredd att ta ansvar för att det verkligen implementeras. Syrsa jobbar därför ofta med att stötta ledningen i det viktiga implementeringsarbetet - med det gemensamma målet att få full effekt av insatserna.


Vi är bra på att lyssna och spegla dina behov. Vi använder oss av vår kompetens och våra koncept, men skräddarsyr uppdragen alltid efter den gemensamma bilden/behovet vi kommer fram till. Syrsa ödmjuk nog för att inte göra allt själv. Där kommer vårt nätverk och samarbetspartners in. Vi väljer rätt kompetens efter uppdragets art och krav.


För att implementera nya önskvärda beteenden och att lämna gamla invanda, använder vi coaching och feedback som instrument – direkt med medarbetarna eller via ledarna. Då kommer också våra insatser synas i det dagliga arbetet och i verksamhetens resultatet – med full effekt
 
Ni får alltid ett väl genomarbetat skriftligt förslag som vi presenterar muntligt för er och i princip så lämnar vi alltid fast pris på våra insatser.
 
 
"Full effekt av insatserna!"
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!