Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Om coachingens principer får ligga bakom allt ledarskapsbeteende, kan hela kraften i det mänskliga potentialen frigöras. Detta kommer göra mer för resultatet än något annat i företaget”
John Whitmore ur boken "Nya - Coaching för bättre resultat"

 

Coaching är inte enbart en teknik, utan ett sätt att leda, kommunicera och förhålla sig. Det handlar om att frigöra en persons eller grupps möjligheter att maximera sina prestationer.

 

Syrsa erbjuder professionell coaching främst för chefer, säljare och grupper, men naturligtvis för alla medarbetare i företaget som har behov av personlig coaching.
 
Likaså utbildar och tränar vi ledningsgrupper och ledare i ett coachande ledarskap i form av företagsinterna program.
 
Till vänster hittar du några av de program eller "koncept" vi arbetar med som alla kan anpassas efter era behov och önskemål.
Frigör kraften i den mänskliga potentialen!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!