Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”Målet för ett coachande ledarskap är att skapa medvetenhet, ansvarskänsla och självtillit hos varje medarbetare. Då frigörs deras fulla potential”

 

Kraven på ett coachande ledarskap blir allt vanligare och tappert försöker många chefer att anpassa sitt ledarskap. Få har dock för lite på fötterna och är otränade, vilket leder till ett otydligt ledarskap.


Vår erfarenhet är att alltför många chefer, förvisso har en bra uppfattning coaching, men har liten vetskap om och förmåga i hur de skall använda coaching i sitt ledarskap.


Kraven blir allt tydligare från medarbetarna om att ha en coachande chef. Då gäller det att inte bara kunna prata om det utan att verkligen kunna behärska coaching som ledarverktyg.


Hur ser det ut idag för dig och andra chefer i din organisation, när det gäller ett coaching i ledarskapet? Vill ni bli tydligare i ert ledarskap och frigöra medarbetarnas fulla potential? Låt Syrsa ge er verktygen och tränar er!


Coachande ledarskap – Jag vill veta mer!

Ser du dina medarbetares potential?
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!