Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

"Man vill bli älskad, i brist därpå beundrad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. Man vill ingiva människorna något slags känsla. Själen ryser för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst."
ur Doktor Glas, 1905

 

En av de största motivatorerna i yrkeslivet är (nej, det är inte lönen) att bli sedd och bekräftad för det vi gör i vårt arbete. Feedback är det viktigaste verktyget för att se en medarbetare eller kollega, men det är också ett kraftfullt verktyg för att bli medveten om vem man är, hur man påverkar andra och vad man kan förändra och utveckla.

 

Det finns en gigantisk utvecklingspotential för att skapa lärande och sammanhang där medarbetare känner sig sedda och bekräftade. Om ni aktivt tränar ledning och medarbetare i att be om och ge feedback, kommer ni att utveckla en bra feedback kultur och stärka relationerna.

Till vänster finns exempel på några "koncept" som Syrsa jobbar med som kan hjälpa er att utveckla er feedback kultur i företaget.

Feedback är ett kraftfullt verktyg för lärande, utveckling och motivation.
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!