Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

”greytogreen är inte bara ytterligare en metod, det är ett helt nytt sätt att ta sig an nya utmaningar. Nu efter greytogreen`s workshop är det lätt för mig att analysera svårigheter och att hitta kreativa lösningar med stöd av människor i min närhet. Jag har helt klart tagit ett steg framåt i min utveckling” Bérangère S., Sales Director, France


Nya studier från Gallup visar att mer än 80% av de anställda i Europeiska företag inte är i engagerade i sitt arbete. Frågan är – Hur blev det så här?

Medarbetarna har en inneboende motivation att göra något meningsfullt och roligt. De flesta företagsvisioner beskriver ofta att man som organisation vill vill göra en skillnad och något meningsfullt. På grund av konkurrenstrycket är organisationen mer och mer systemdriven och fokus ligger ofta kortsiktiga prestationer. Förändring är normen, inte längre ett undantag.

Medarbetarna blir stressade av dessa organisatoriska krav - mening och glädje är inte synbara eller helt borta. Du märker det genom högre frånvaro ,sjuknärvaro samt ökande motstånd till förändring. Detta leder till att er kollektiva kreativitet och affärsresultat blir lidande.

 

greytogreens workshop stimulerar den egna innerliga motivationen hos ledare och medarbetare och ger individer möjlighet att hantera sin nuvarande situation mer konstruktivt. greytogreen bidrar till att skapa en kultur av motivation och engagemang.

greytogreen –  Jag vill veta mer!

greytogreen ger medarbetarna metoder för att anta utmaningar konstruktivt och kreativt.
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!