Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

Hybridkontoret?!

Nu ser det ut som vi kan komma tillbaka till våra kontor till hösten och det finns många som längtar efter den gemenskapen igen! Dock talas det mycket om hur vårt sätt att arbeta under pandemin har påverkat oss och hur vi skapat nya vanor när vi jobbat hemifrån. Många har förväntningar att det skall vara möjligt att jobba mer på distans även framöver. Allt fler företag talar nu om ”hybridkontoret”, där vi jobbar delvis hemma och delvis på ett gemensamt kontor. En del företag tänker sig att alla skall jobba från kontoret som tidigare, andra har satt i gång och planerar för ”hybridkontoret” och vissa har ännu inte bestämt hur de vill göra.

Oavsett hur tankarna går för återgången, är denna fråga nog större än många anar. Vi behöver tänka igenom förändringen strategiskt hur den påverkar vårt ledarskap, vår företagskultur, arbetsmiljön, effektiviteten, rekrytering, mm. Det är viktigt att ni som sitter i ledningen tar tag i de strategiska valen vad gäller arbetsvillkor och tillsammans med medarbetarna skapar bra arbetsförutsättningen framöver.

Låt Syrsa hjälpa er genom denna process, som börjar med att formulera principerna utifrån ett ledarperspektiv, för att sedan involvera medarbetarna i hur ni vill jobba framöver och vilka spelregler som gälla.


Syrsa erbjuder effektiv process där vi startar med ledningen för att jobba igenom principerna för vår framtida arbetsplats och arbetssätt, där hänsyn tas till ledarskapets förutsättningar, vikten av företagskultur, hemmakontorets förutsättning utifrån företagets perspektiv, etc. När principerna ur ett strategiskt perspektiv är satta jobbar vi med medarbetarna utifrån metodiken ”Goal-to-Action”. Den baserar sig på det coachingens idé att skapa medvetenhet samt eget ansvar och bygger på förändringsarbete med grupper. Vi börjar med att reflektera vad vi lärt oss under pandemin och blickar sedan framåt. Vi avslutar med att gemensamt skapa spelregler och en handlingsplan för hösten och framåt. Syrsa guidar, faciliterar och dokumenterar processen. Resultatet blir en handlingsplan med tydliga ansvarsområden och spelregler för alla i gruppen som kommer att hjälpa er verksamhet att ta nya steg. Dagarna kan genomföras fysiskt eller digitalt.
 

Ring 0709-212122 eller kontakta Syrsa här!


Jobba på kontoret, hemma eller både och?
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!