Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »

Många företag lägger stor vikt vid att utveckla ledarskapet hos sina linjechefer. Ledarutveckling för projektledarna är ofta eftersatt, trots att dessa ofta har större ansvar för saker som påverkar företagets resultat”

 

En projektledares roll är att styra, leda eller koordinera alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Projektledaren ser till att projektet uppnår uppställda mål avseende tid, kvalitet och ekonomi med hjälp av bland annat tidsplaner med milstolpar, riskanalyser, kontrollplaner och ekonomiuppföljningar. Förhoppningsvis finns en gemensam projektmetodik eller modell att arbeta efter. Detta kan räknas till den "hårda" delarna i projektledarskapet, där det krävs en förmåga och intresse för metodiskt och noggrant.

 

Till sin hjälp har projektledaren ofta en projektgrupp som består av specialister inom sina respektive områden. För att lyckas med projekt och sin roll som projektledarskap krävs det också verktyg och förmåga att hantera den "mjuka" delarna av projektledarskapet. Hit räknas förmågan att engagera och motivera medlemmarna i projektgruppen så att de utför ett bra arbete och levererar rätt sak i rätt tid, till rätt kvalité - utan att "bränna ut" dem!

 

När Syrsa utbildar projektledare läggs stor vikt vi de "mjuka" delarna i ledarskapet, eftersom vi tror att det  ofta är den avgörande skillnaden för att projekt blir framgångsrik och där alla medarbetares potential tas tillvara på. Dock ser vi till att även ge projektledarna verktyg och träning i de "hårda" delar, eftersom framgångsrika projekt också kräver full koll på tid, resurser och ekonomi.

 

Hur väl rustade är era projektledare när det gäller ledarskapet? Vill ni bli tydligare i ert projektledarskap, frigöra medarbetarnas fulla potential och skapa framgångsrikare projekt? Låt Syrsa ge er verktygen och tränar er!

 

Ledarskap för projektledare – Jag vill veta mer!

Utveckla projektledarskapet för att ta vara på hela gruppen potential!
Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!