Telefon: 0709-212122
      Mail: info@syrsa.se
In English »
Auf Deutsch »
 
Aktuellt
Syrsa utvecklar Malmö Stadsteaters ledarskap. 
Läs mer » 
"Morgondagens medarbetare kommer kräva ett
coachande ledarskap - på riktigt!
Läs mer »
Aktuellt
"Värderingarna är framtagna på koncernnivå och skall nu implementeras i den svenska organisationen. Värderingarna måste kopplas till attityder och beteenden i vardagen"

Icopal startades 1915 och är idag ett internationellt bolag som är ledande när det gäller varor, tjänster och funktioner som täcker och skyddar byggnader och anläggningar mot vatten, fukt, värme, kyla och brand.

 

Värderingarna som uttrycks i sex olika värdeord har arbetats fram av koncernledningen. Nu skall de implementeras i den svenska och viktigt är att de kopplas till attityder och beteende i vardagen. På så sätt blir värderingarna ett stöd för att bygga en framgångsrik företagskultur.

 

Syrsa har lagt upp ett program  som bygger på "train-the-trainer", dvs ca 10 handledare i organisationen utbildas för att genomföra workshops med medarbetarna inom olika avdelningar. Handledarna bestå av chefer från olika delar av företaget och är kommer även långsiktigt ha ett ansvar för att håll liv i diskussionerna och vidareutveckla ett värderingsstyrt ledarskap och medarbetarskap.

 

Syrsa har arbetat fram ett pedagogiskt material där värderingar kopplas direkt till dagliga beteenden i arbetet. Exempel hämtas in från olika avdelningars vardag och under workshops får får medarbetarna ta ställning till dessa exempel och diskutera hur de på bästa sätt bör handla så beteenden stämmer med värderingarna. Handledarna skall fungera som stöd i dessa diskussioner men också utmana medarbetarna.

 

Handledarna har fått utbildning och träning i hur en workshop genomförs och skall under hösten "gå skarpt". Vi börjar med ledningsgruppen som blir en första möjlighet för handledarna att bekanta sig med  rollen som handledare.

 

Tanken är att handledare och chefer på lång sikt skall kunna genomför kortare workshops tex. i samband med månadsmöten eller liknande för att hålla diskussionerna kring värderingarna vid liv.

 

Copyright © Syrsa
Telefon: 0709-212122                Mail: info@syrsa.se
Release Your Potential!